»Vstopimo v novo šolsko leto pogumno in smelo,

čaka nas zahtevno, a prijetno delo.

Skupaj bomo v šolskem prostoru drug za drugega skrbeli,

preventivnim ukrepom navkljub se bomo lepo imeli.«

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši.

Jutri, v torek, 1. septembra, se prične šolsko leto 2020/21.

VIZ delo bo potekalo V ŠOLI, v skladu z modelom B-OŠ. Le-ta zapoveduje upoštevanje omejitev in higienskih ukrepov.

Informacije o poteku 1. šolskega dne že imate na spletu.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI IN PREDVIDENI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB  pa so podrobno opisani v dokumentu v današnji prilogi. Pozorno ga preberite, saj je za zagotavljanje varnega šolskega okolja potrebno naše skupno sodelovanje in podpora.

POMEMBNO OBVESTILO!

NIJZ je v petek, 28. 8. 2020, objavil NOVA priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2. Priporočilo opredeljuje, da je ZA OTROKE OD 6. LETA STAROSTI DALJE v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih izven učilnice. Priporočilo velja za obdobje od 1. 9. 2020 do 6. 9. 2020.

Spoštovani starši!

V skladu z novim priporočilom NIJZ so torej za vse učence od 1. do 9. razreda v skupnih prostorih šole priporočene maske v prvem tednu pouka. V matični učilnici učenci mask ne nosijo.

Verjamemo, da boste starši priporočilo o uporabi mask sprejeli z razumevanjem.

V primeru kakršnih koli specifik v zvezi z uporabo mask (alergije), se bomo s starši individualno pogovorili in skupaj našli tvorno rešitev, usmerjeno v dobrobit otrok.

MIZŠ je ob začetku šol. leta pripravilo obvestilo staršem (je v prilogi prejšnje objave), ki ga bodo učenci jutri prinesli domov. Podpisane izjave MIZŠ ne predvideva.

Hvala vam za sodelovalni odnos in pomoč že vnaprej.

OSTANIMO ZDRAVI!

Ravnateljica mag. Nevenka Brdnik

PRILOGA: