Spoštovani starši!

V tudi v tem šolskem letu uporabljamo digitalno vodenje pedagoškega procesa (E-redovalnica in E-dnevnik). S tem korakom je šola pridobila veliko prednosti in ena iz med prednosti je tudi ta, da ste lahko starši (skrbniki) z elektronskimi sporočili tedensko obveščeni o izostankih in ocenah vašega otroka. Tedenska sporočila se bodo posredovala ob petkih, ob 17. uri. Šola odsvetuje to naročilo staršem, katerih otroci se nahajajo v prvi triadi.

POZOR: Če imate na isti šoli več otrok, izpolnite obrazec za vsakega otroka posebej, ne pišite vseh imen na isti obrazec. Enako velja, če imate več otrok na različnih šolah. Če želite prejemati sporočila le po e-pošti oziroma le na mobilni telefon, izpolnite ustrezen podatek, vendar to ne spremeni cene sporočil.

Za vsa dodatna vprašanja pišite na e-naslov: polona.pegan@logos.si

OBRAZEC ZA NAROČILO eSPOROČIL: Vloga
POZOR: Na obrazcu, lahko izberete le tedensko obveščanje.
(Za naročilo storitve eSporočila pošljite izpolnjen OBRAZEC ZA NAROČILO eSPOROČIL na naslov podjetja LOGOS.SI d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.)

Osnovna šola Ob Dravinji ne nudi tehnične podpore v povezavi s storitvijo eSporočila. Prosimo, da se za tehnična in vsebinska vprašanja obrnete na tehnično pomoč LOGOS.SI d.o.o. !