SESTAVA SVETA ZAVODA

Organ upravljanja šole je Svet šole, ki ima 11 članov (pet predstavnikov šole, tri predstavnike staršev in tri predstavnike ustanovitelja).

SESTAVA SVETA ZAVODA
Predstavniki ustanovitelja Predstavniki delavcev Predstavniki staršev
Neža Pavlič BrečkoAnnemary Kotnik

Jakob Mlakar

Brigita BerglezRomana Pokorn

Brigita Hribernik

Jasmina Vodovnik

Urška Jurak

Margareta Obrovnik HlačarMatic Petraš

Marko Krajnc

Predsednica sveta OŠ Ob Dravinji je mag. Jasmina Vodovnik, profesorica RP. Namestnica predsednice je Romana Pokorn, profesorica razrednega pouka.

Navedeni svet šole je bil konstituiran 9.1.2024. Štiriletni mandat se izteče januarja 2028.

DATOTEKE