VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

RELACIJA: BRDO – DOBRNEŽ (KRIŽIŠČE) – VEŠENIK – OŠ OB DRAVINJI

 

Odhod v šolo ob 6:40 uri Brdo – Dobrnež (križišče) – Vešenik – OŠ Ob Dravinji.

Odhod iz šole ob 13:50 uri OŠ Ob Dravinji – Vešenik – Dobrnež (križišče) – Brdo.

 

RELACIJA: ŠKALCE – ŠKALCE (KRIŽ) – OŠ OB DRAVINJI

 

Odhod v šolo ob 6:50 uri Škalce – Škalce (križ) – OŠ Ob Dravinji.

Odhod iz šole ob 13:25 uri OŠ Ob Dravinji – Škalce (križ) – Škalce.

Odhod iz šole ob 14:00 uri OŠ Ob Dravinji – Škalce (križ) – Škalce.

 

RELACIJA: BREG (KLINC) – BREG (PREŽIGAL) – NOVA VAS – NOVA VAS (KRIŽ) – SPODNJA PRISTAVA – OŠ POD GORO  – OŠ OB DRAVINJI

 

Odhod v šolo ob 7:05 uri Breg (Klinc) – Breg (Prežigal) – Nova vas – Nova vas (križ) – Sp. Pristava – OŠ Pod goro – OŠ Ob Dravinji.

Odhod iz šole 14:00 uri OŠ Ob Dravinji – … – Breg (Klinc) – Breg (Prežigal) – Nova vas – Nova vas (križ) – Sp. Pristava.

 

RELACIJA: GABROVNIK (KAPELA) – GABROVNIK (KRIŽ) – ZG. BEZINA (DOM KRAJANOV) – BARBARA (SMER GRAČIČ) – BARBARA – SP. BEZINA – OŠ OB DRAVINJI

 

Odhod v šolo ob 6:30 uri Gabrovnik (kapela) – Gabrovnik (križ) –  Zg. Bezina  (dom krajanov) – Barbara (smer Gračič) – Barbara – OŠ Ob Dravinji.

Odhod v šolo ob 6:40 uri Bezina – OŠ Ob Dravinji – OŠ Pod goro.

Odhod iz šole ob 13:25 uri OŠ Ob Dravinji – Gabrovnik (kapela) – Gabrovnik (križ) – Zg. Bezina (dom krajanov) – Barbara (smer Gračič) – Barbara – Sp. Bezina.

Odhod iz šole ob 14:00 uri OŠ Ob Dravinji – Sp. Bezina.

Odhod iz šole ob 14:10 uri OŠ Ob Dravinji – Gabrovnik (kapela) – Gabrovnik (križ) – Zg. Bezina (dom krajanov) – Barbara (smer Gračič) – Barbara – Sp. Bezina.

 

RELACIJA: SP. GRUŠOVJE  1(ZGORAJ) – SP. GRUŠOVJE (SKERBIŠ) – SP. GRUŠOVJE  2 – SP. GRUŠOVJE 3 – SP. GRUŠOVJE 4 – PEROVEC – DRAŽA VAS (MARGUČ) – TEPANJE – DOBRNEŽ – OŠ OB DRAVINJI – OŠ POD GORO.

Odhod v šolo ob 6:30 uri Sp. Grušovje 1 – Sp. Grušovje, Skrbiš – Sp. Grušovje 2 – Sp. Grušovje 3 – Sp. Grušovje 4 – Perovec – Draža vas, Marguč – Tepanje – Dobrnež – OŠ Ob Dravinji – OŠ Pod goro.

Odhod iz šole ob 13.50 uri – OŠ Ob Dravinji – Dobrnež – …

ACIJA: BRDO – DOBRNEŽ (KRIŽIŠČE) – VEŠENIK – OŠ OB DRAVINJI

 

Odhod v šolo ob 6:40 uri Brdo – Dobrnež (križišče) – Vešenik – OŠ Ob Dravinji.

Odhod iz šole ob 13:50 uri OŠ Ob Dravinji – Vešenik – Dobrnež (križišče) – Brdo.

 

RELACIJA: ŠKALCE – ŠKALCE (KRIŽ) – OŠ OB DRAVINJI

 

Odhod v šolo ob 6:50 uri Škalce – Škalce (križ) – OŠ Ob Dravinji.

Odhod iz šole ob 13:25 uri OŠ Ob Dravinji – Škalce (križ) – Škalce.

Odhod iz šole ob 14:00 uri OŠ Ob Dravinji – Škalce (križ) – Škalce.

 

RELACIJA: BREG (KLINC) – BREG (PREŽIGAL) – NOVA VAS – NOVA VAS (KRIŽ) – SPODNJA PRISTAVA – OŠ POD GORO  – OŠ OB DRAVINJI

 

Odhod v šolo ob 7:05 uri Breg (Klinc) – Breg (Prežigal) – Nova vas – Nova vas (križ) – Sp. Pristava – OŠ Pod goro – OŠ Ob Dravinji.

Odhod iz šole 14:00 uri OŠ Ob Dravinji – … – Breg (Klinc) – Breg (Prežigal) – Nova vas – Nova vas (križ) – Sp. Pristava.

 

RELACIJA: GABROVNIK (KAPELA) – GABROVNIK (KRIŽ) – ZG. BEZINA (DOM KRAJANOV) – BARBARA (SMER GRAČIČ) – BARBARA – SP. BEZINA – OŠ OB DRAVINJI

 

Odhod v šolo ob 6:30 uri Gabrovnik (kapela) – Gabrovnik (križ) –  Zg. Bezina  (dom krajanov) – Barbara (smer Gračič) – Barbara – OŠ Ob Dravinji.

Odhod v šolo ob 6:40 uri Bezina – OŠ Ob Dravinji – OŠ Pod goro.

Odhod iz šole ob 13:25 uri OŠ Ob Dravinji – Gabrovnik (kapela) – Gabrovnik (križ) – Zg. Bezina (dom krajanov) – Barbara (smer Gračič) – Barbara – Sp. Bezina.

Odhod iz šole ob 14:00 uri OŠ Ob Dravinji – Sp. Bezina.

Odhod iz šole ob 14:10 uri OŠ Ob Dravinji – Gabrovnik (kapela) – Gabrovnik (križ) – Zg. Bezina (dom krajanov) – Barbara (smer Gračič) – Barbara – Sp. Bezina.

 

RELACIJA: SP. GRUŠOVJE  1(ZGORAJ) – SP. GRUŠOVJE (SKERBIŠ) – SP. GRUŠOVJE  2 – SP. GRUŠOVJE 3 – SP. GRUŠOVJE 4 – PEROVEC – DRAŽA VAS (MARGUČ) – TEPANJE – DOBRNEŽ – OŠ OB DRAVINJI – OŠ POD GORO.

Odhod v šolo ob 6:30 uri Sp. Grušovje 1 – Sp. Grušovje, Skrbiš – Sp. Grušovje 2 – Sp. Grušovje 3 – Sp. Grušovje 4 – Perovec – Draža vas, Marguč – Tepanje – Dobrnež – OŠ Ob Dravinji – OŠ Pod goro.

Odhod iz šole ob 13.50 uri – OŠ Ob Dravinji – Dobrnež – …