V februarju smo učenci 9. razredov izdelali 3D model molekule DNA. Pri tem smo raziskali njeno zgradbo, značilnosti in zanimivosti ter jih ob modelu predstavili sošolcem. S praktičnim delom smo razvijali ustvarjalnost ter hkrati odkrivali skrivnosti genetike in genoma.

Tina Kuder in Julija Dovečar Bremšak, 9. a