Tudi v letošnjem šolskem letu smo kljub času, ki ni prav nič naklonjen bližini, uspešno izpeljali šolsko Cankarjevo tekmovanje. Učenci naše šole ste dokazali, da radi berete in svoje razmišljanje, vtise in navdušenje ob prebranem delite z drugimi. Upajmo, da je naslov letošnjega tekmovanja – Vedre bližine med nami – napoved, da se bodo tudi časi žive šole v celoti vrnili, z njo pa vse, kar soustvarja bližine med nami.


Letošnje šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje je potekalo 9. novembra 2021, udeležilo pa se ga je 50 tekmovalcev iz matične šole in podružnice Tepanje. Učenci so svoje književno znanje in lastno ustvarjalnost pokazali v razlagalnem spisu. Na tekmovanje so se dobro pripravili, najboljših 21 bralcev pa je usvojilo tudi bronasto Cankarjevo priznanje.

UČENCI, DOBITNIKI BRONASTEGA CANKARJEVEGA PRIZNANJA:

Najuspešnejša tekmovalca – Tine Celcer iz 8. b in Tajda Erker iz 9. b-razreda, bosta našo šolo zastopala tudi na regijskem tekmovanju, ki bo 9. decembra 2021.

Vsem dobitnikom bronastih Cankarjevih priznanj čestitamo za doseženi uspeh in jim tudi v nadaljevanju želimo veliko bralnih užitkov ter novih spoznanj ob branju, tekmovalcema na regijskem tekmovanju pa čim več razmišljanj in ustvarjalnosti ob leposlovnem delu ter tudi uspešno zastopanje naše šole. Čestitke veljajo tudi vsem mentorjem, ki so pripravljali učence na tekmovanje in jih spodbujali pri branju.

Vodja šolskega tekmovanja: Valentina Volavšek