Kaj nam bo življenje prineslo,
ne moremo predvideti.
Največje veselje doživiš vedno tam,
kjer ga najmanj pričakuješ.
(Antonie de Saint-Exupery)

V mesecu februarju 2021 bomo v 1. razred za šolsko leto 2021/22 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015, pa tudi otroke, ki so bili rojeni leta 2014 in jim je bilo po sklepu komisije šolanje začasno odloženo.

Postopek vpisa bo potekal v matični šoli in na podružnici po terminsko usklajenem razporedu in ob upoštevanju veljavnih ukrepov za zmanjševanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19. Starši ste bili o datumu in poteku vpisa že obveščeni z vabilom po klasični pošti.

Vsa vprašanja v povezavi z vpisom lahko naslovite na elektronski naslov svetovalna.sluzba@obdravinji.si.

Ingrid Dorner Radosavljević, šolska svetovalna delavka