V četrtek, 28. marca 2024, je v okviru praznovanja 90-letnice začetka delovanja Prirodoslovnega društva Slovenije in začetka izhajanja revije Proteus potekala slavnostna podelitev ZLATIH PROTEUSOVIH PRIZNANJ. Krajšemu naravoslovnemu predavanju z naslovom Opazovanje narave z mobilnim telefonom za njeno varstvo, ki ga je pripravil g. Aljaš Jakob iz  ZRC SAZU-ja, je sledila podelitev. 

Tako je Tim Vezjak iz 9. b prevzel svojo ZLATO PRIZNANJE iz ZNANJA BIOLOGIJE.

 Za njegov trud in prizadevno delo mu še enkrat iskreno čestitamo.

Mentorica: Simona Pozeb