V šolskem letu 2023/2024 smo na Osnovni šoli Ob Dravinji in na podružnični šoli Tepanje uspešno izvedli projekt Pasavček, ki je prinesel pomemben napredek na področju prometne varnosti med našimi učenci. S poudarkom na osveščanju in spodbujanju varnosti v prometu smo izvajali vrsto diferenciranih aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru podaljšanega bivanja.

Naš glavni cilj je bil ne le prenesti osnovno znanje o uporabi otroških sedežev in pripetosti med vožnjo, temveč tudi vzpodbuditi razumevanje in sprejemanje varnostnih ukrepov med učenci. Z zabavnimi aktivnostmi smo jim pomagali razumeti pomen varne vožnje in pravilnega ravnanja v prometnih situacijah.

Rezultati našega projekta so bili izjemno spodbudni. Opazili smo povečano ozaveščenost med učenci glede pomembnosti varnosti v prometu, kar se odraža tudi v njihovem odgovornem ravnanju na cesti. Verjamemo, da s tem projektom pomembno prispevamo k oblikovanju varnejšega prometnega okolja za naše mlade generacije ter k spodbujanju trajnih navad varne vožnje.