Tudi to šolsko leto so učenci naše šole sodelovali na festivalu lepopisja, ki mlade spodbuja k razmišljanju o tem, da bo pisava zmeraj ostala ogledalo človeka. Tema letošnjega, 16. festivala lepopisja Žičke kartuzije, je bila: Kartuzijani in COVID-19.

Naši učenci so razmišljali o možnosti okužbe s korona virusom v kartuzijanskih časih, o ukrepanju in poteku zdravljenja ter premagovanju epidemije, pa tudi o pomenu lastne pisave ter vrednotah lepopisja. Ustvarili so mnogo zanimivih literarno-likovnih prispevkov, ki so od njih zahtevali veliko časa in truda. Strokovna komisija pa je izmed vseh prispelih del nekatera tudi nagradila. Z veseljem sporočamo, da so med njimi tudi dela učencev naše šole in podružnice Tepanje. To so:

1. triletje:

1.       mesto: NAJA DETIČEK, 2. e, POŠ TEPANJE (mentorica Antonija Levart)

2.       mesto: DOROTEJA HAJD, 2. e, POŠ TEPANJE (mentorica Antonija Levart)

3.       mesto: ZALA VETRIH, 2. e, POŠ TEPANJE (mentorica Antonija Levart)

2. triletje:

1.       mesto: DOROTEJA KOTNIK, 6. a, OŠ Ob Dravinji (mentorica Jovita Kovač)

2.       mesto: VITA BEZOVNIK, 6. b, OŠ ob Dravinji (mentorica Valentina Volavšek)

3. triletje:

1. mesto: JANŽ PUČNIK, 7. a, OŠ Ob Dravinji (mentorica Jovita Kovač)

Vsa prispela dela, ki so sodelovala na natečaju, so razstavljena v protokolarnem prostoru Žičke kartuzije. Svečana prireditev in podelitev nagrad je prav tako potekala v pod kartuzijanskimi oboki.

Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem za dosežen uspeh iskreno čestitamo.